3D geodetski načrt

Kvaliteten geodetski načrt je osnova za kvalitetno projektiranje. Izdelujemo 3D geodetske načrte primerne za potrebe arhitekture, prostorskega načrtovanja, komunalnega inženirstva, gradbenega nadzora in pregledov objektov. Ortofoto visoke ločljivosti (DOF), 3D oblak točk in model terena so najboljša osnova za kvalitetno projektiranje in nadzor gradnje.

Kakovosten zajem in obdelava podatkov
Razumljiva poročila rezultatov
Strokovnjaki različnih področij
Licencirani voditelji letalnikov
Produkti v državnem koordinatnem sistemu
Izvozni formati za CAD/BIM načrtovanje

3D geodetski načrti

KAKO PROJEKT POTEKA IN KAJ STORITEV ZAJEMA?

 • Prelet z dronom in zajem fotografij obravnavanega območja
 • Izdelava 3D oblaka točk (v formatih *.ply, *.las, *.koo, *.txt)
 • Izdelava 3D modela terena (v formatu *.dwg, *.dxf)
 • Izdelava detajlnega geopozicioniranega ortofoto posnetka
  (v formatu *.jpg, *.tiff)
 • Priprava poročila o izmeri in natančnosti izdelka

Cena paketa

od 349,00 EUR

3D geodetski načrti

Glavni vsebinski sklopi

3D oblak točk, 3D model terena, digitalni ortofoto (DOF) so glavni produkti, ki sestavljajo 3D geodetski načrt. Vse skupaj opisuje in digitalizira prostor, ter predstavlja odlično podlago za projektiranje. Geodetski načrt vsebuje tudi podatke o zemljiškem katastru in katastru gospodarske javne infrastrukture. Vse skupaj predstavlja kompletno podlogo za projektiranje.

3D oblak točk

Oblak točk je digitalna 3D predstavitev realnosti s točkami. Točke imajo 3D koordinate (x,y,z) in barvo, ki odražajo njihovo pozicijo in barvo v realnem prostoru. Z oblakom točk pridobimo predstavitev realnosti, kar predstavlja odlično osnovo za projektiranje. Znotraj oblaka točk so možne vse vrste izmere, kot so 2D in 3D razdalje med točkami, višinske razlike in nakloni.

3D model terena

Oblak točk je osnova za izdelavo natančnega 3D modela terena. Model terena se lahko izdela različno natančno, odvisno od potreb naročnika. Teren se digitalno ponazori na dva načina, prvi je z oblakom točk v obliki trikotniške mreže ali pa z 3D plastnicami, ki povezujejo točke z isto višino. Prav tako kot oblak točk, tudi model terena omogoča različne izmere, najbolj uporabna je izmera volumnov, ki omogoča izračune količin različnih gradbenih materialov, katere se lahko tudi časovno primerja med sabo.

Digitalni ortofoto (DOF)

Digitalni ortofoto je fotografija iz zraka, ki je geometrično popravljena glede na izbrano projekcijo načrta. Izdelujemo ortofoto načrte, ki so pozicionirani v državni koordinatni sistem in so primerni za vse vrste projektiranja. Predstavljajo 2D podlago predstavitvi terena v CAD/BIM programskem okolju in omogočajo vse vrste izmer. Izdelamo jih lahko z različno natančnostjo, tudi do velikosti piksla 1 cm. Pri klasičnem ortofotu se za projekcijo vzame model terena (brez stavb, dreves,..) in zato so vsi objekti, ki so višje od terena prikazani v projekciji. Pri true ortofotu pa se za projekcijsko osnovo vzame model vseh površin, ki je izdelan iz celotnega oblaka točk. To pomeni, da so vsi objekti v prostoru postavljeni pravilno.

Foto in video

(Re)volucija storitev v projektiranju, geodeziji in gradbeništvu

Izdelali smo že veliko projektov, rezultate si lahko ogledate v spodnji video predstavitvi in galeriji slik.

Prednosti in koristi

Uporabe dronov za izdelavo 3d geodetskih načrtov

Z dronom se fotografije zajema iz zraka, tako da se teren vidi iz perspektive, ki je najbolj primerna za izračun 3D podatkov. Izmera je hitra, tako da se lahko izmeri večje območje v krajšem času, kar pomeni tudi finančni prihranek.

Natančna 3D izmera

 • natančnost izmere do +- 4 cm
 • 3D oblak točk v državnem koordinatnem sistemu
 • 3D model terena

True ortofoto

 • ortofoto  (DOF) natančnosti piksla do 2 cm
 • vsi prostorski podatki so pravilno pozicionirani v prostor (strehe, drevesa, daljnovodi,…)
 • izmere v državnem koordinatnem  sistemu

Izvozni formati za CAD/BIM

 • 3D oblak točk (*.las, *.koo, *.txt,…)
 • 3D plastnice (*.dwg, *.dxf)
 • 3D model terena (*.dwg, *.dxf)
 • True ortofoto (*.jpg, *.tiff,…)

Želite dobro ponudbo

Izberite med predlaganim paketom ali storitvijo po meri

Pridružite se številnim zadovoljnim strankam, za katere smo z dronom izvedli kakovostne storitve. Za več informacij, sestanek ali naročilo nam pošljite povpraševanje ali nas pokličite na +386 (0)40 35 91 16.

Pošlji povpraševanje

Cena paketa

od 349,00 EUR

Kakovosten zajem in obdelava podatkov
Razumljiva poročila rezultatov
Strokovnjaki različnih področij
Licencirani voditelji letalnikov
Produkti v državnem koordinatnem sistemu
Izvozni formati za CAD/BIM načrtovanje