Področja dela

Področja dela

Digitalizacija 3D prostorskih podatkov nam omogoča zadovoljevanje širokega nabora potreb naših naročnikov. Naši produkti so uporabni v vseh področjih arhitekturnega in prostorskega načrtovanja.

Arhitektura in vizualizacije

3D geodetski načrti vam zagotavljajo kvalitetno podlago za projektiranje in posledično hitrejše opravljeno delo. Načrti so v državnem koordinatnem sistemu in so izdelani s predpisano natančnostjo, torej ustrezajo zakonodaji, ki predpisuje pogoje za izdelavo geodetskih načrtov. Ob koncu projektiranja je vizualizacija s pomočjo fotografij iz zraka odlična metoda predstavitve vašega izdelka.

Prostorsko načrtovanje

Osnova projektiranja pri prostorskem načrtovanju je kvaliteten geodetski načrt z 3D vsebino. Digitalni ortofoto je odlična podlaga za določanje različnih vrst rabe tal in zgrajene prometne infrastrukture, kar omogoča naročnikom lažje odločanje o možnih naslednjih posegih v prostor.

Pregledi objektov in nadzor

Z fotografijami iz zraka si lažje ogledamo različne infrastrukturne objekte, ki so težje dostopni. Strehe, dimnike, termalne panele, stolpe, mostove,.. lahko s pomočjo fotografij iz različnih višin in perspektiv preverimo in kvalitetno ocenimo njihovo stanje. Z dronom je nadzor nad gradnjo enostaven saj je izveden hitro in gradnje ne moti. Izračunane količine izkopov in nasipov so natančne, kar vam omogoča kvaliteten finančni nadzor nad gradnjo.

Komunalno inženirstvo

Pri projektiranju komunalne infrastrukture je izrednega pomena kvaliteten 3D model terena, saj omogoča optimalno umestitev nove infrastrukture v prostor. Za izboljšavo obstoječe prometne infrastrukture je zelo uporaben digitalni ortofoto, ki omogoča izris vseh obstoječih znakov, talnih označb in izris komunalne infrastrukture po obstoječih jaških. Naročniku je na takšen način enostavno predstavljen predviden poseg in izboljšava v prostoru.

Naše prednosti

Znanje. Tehnologija. Izkušnje.

Združeni smo strokovnjaki iz področja geodezije, arhitekture, prostorskega načrtovanja in komunalnega inženirstva. To nam omogoča, da lahko izdelamo interdisciplinarne končne produkte za naročnike z različnimi potrebami. Vsi končni produkti so izdelani s predpisano natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu, kar omogoča rabo v vseh fazah projektiranja, nadzora in monitoringa.

Naše kompetence so vaša prednost!

Stopite v kontakt z nami in skupaj bomo našli najboljšo rešitev.

Kakovosten zajem in obdelava podatkov
Razumljiva poročila rezultatov
Strokovnjaki različnih področij
Licencirani voditelji letalnikov
Produkti v državnem koordinatnem sistemu
Izvozni formati za CAD/BIM načrtovanje